Zorgwekkende situatie autoverzekeringenmarkt duurt voort

De situatie op de markt voor motorrijtuigenverzekeringen is nog even zorgwekkend als in boekjaar 2014.Dit concludeert DNB naar aanleiding van de jaarlijkse uitvraag over motor WA boekjaar 2015. “Vorig jaar waren verzekeraars over het algemeen positief over de toekomstige resultaten. Deze verwachtingen zijn grotendeels niet waargemaakt. Vanwege de ongezonde situatie op de autoverzekeringenmarkt riep DNB verzekeraars begin 2016 op tot actie. Dat blijft nog altijd nodig.”

De slechte resultaten worden volgens DNB veroorzaakt door de krimp in de nieuwe productie en door verslechteringen op oude schadejaren. Waar het probleem zich eerder voornamelijk voordeed bij motor WA, is de dalende trend nu ook gaande bij motor casco. Slechts ongeveer 5% van deze markt is winstgevend op de motorportefeuille als geheel.

Blijvende aandacht 
In 2016 werd veel geschreven over prijsstijgingen op autoverzekeringen. Maar het eventuele effect hiervan is niet terug te zien in de cijfers van 2015. Het is ook niet bekend of de premieverhogingen voldoende zijn om de stijging van de schadelast te compenseren. “DNB houdt de situatie daarom nauwlettend in de gaten en blijft in gesprek met verzekeraars en andere belanghebbenden. De motor WA-portefeuille komt bovendien uitgebreid aan bod in het Product Approval and Review Process (PARP)-onderzoek 2017. Dit onderzoek moet inzicht geven in de vraag in hoeverre instellingen bewust kiezen voor een strategie waarbij zij verzekeringstechnisch verlies nemen en in de mate waarin zij de genomen risico’s beheersen.”