Zzp'ers dumpen aov

In 2011 betaalde ruim 23% van de zzp'ers premie voor een aov; in 2016 is dit nog maar 19%. In die 5 jaar daalde ook het aandeel zzp'ers dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening. Dat meldt het CBS.

Jongere en oudere zelfstandigen zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zo betaalde in 2016 slechts 7% van de zzp’ers tot 25 jaar een aov-premie. In de leeftijd van 25 - 45 jaar was 21% verzekerd, tegen bijna 20% van de 45- tot 65-jarigen. Vanaf 65 jaar is slechts 1% verzekerd.

Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) zijn vaker aov-verzekerd dan zzp'ers: in 2016 was 32,4% van de zmp’ers aov-verzekerd tegen 19% van de zzp’ers. Verzekerde zzp’ers en zmp’ers droegen een even groot deel van hun bruto ondernemersinkomen af aan aov-premie (6,7%).

In 2016 betaalde 10% van de zzp’ers lijfrentepremie tegen 16,5% van de zmp’ers. In 2011 was dit nog 13,3% versus 20,6%. Het beslag op het ondernemersinkomen was respectievelijk 4% en 3,5%.

Een belangrijk deel van de pensioenvoorziening van zelfstandigen zit in het ondernemingsvermogen. Als de eigen onderneming wordt verkocht, kan via een lijfrente eenmalig een groot bedrag worden ingelegd voor het pensioen. Begin 2016 was het doorsnee ondernemingsvermogen van zzp’ers bijna €19.000 en van zmp’ers ruim €74.000.