Contact

 

AJP Assurantiën B.V.
Blankenstein 265
7943 PG  Meppel

Tel. 0522-237800
Email info@ajp-assurantien.nl

KvK nr. 04011347

 

Klachten / Klachtenprocedure
Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.

Een klacht indienen
Heeft u een klacht over ons, dan kunt u die op diverse manieren indienen:

Schriftelijk
AJP Assurantiën B.V.
Blankenstein 265
7943 PG Meppel

E-mail
info@ajp-assurantien.nl

Niet eens met de afhandeling?
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door ons. Dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoon: 0900-3552248
Bij deze stichting (http://www.kifid.nl) kunt u een brochure opvragen, waarin de klachtenprocedure is beschreven.

Tot slot:
Bent u het niet eens met de behandeling door dit instituut, dan kunt u in het uiterste geval uw klacht voorleggen aan de rechter.