Disclaimer

Informatie op de website
De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Functioneren website
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies. Een Cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Ten aanzien van Cookies geldt  dat wij de hieruit verkregen gegevens niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot het accepteren van Cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle Cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een Cookie wordt geplaatst of om alle Cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om Cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.